COVID-19

Uw werknemers geruststellen is één van de succesfactoren bij heropstart.

Onlangs werd in het journaal de baas van een KMO geïnterviewd. De verslaggever vroeg naar de reactie van zijn medewerkers op het idee om weer aan het werk te gaan.

Zijn antwoord was duidelijk:

 • Degenen die aan de slag bleven tijdens de afgelopen Corona-maatregelen, hebben er geen probleem mee om te blijven werken. Denk maar aan werknemers in ziekenhuizen, kinderdagverblijven, warenhuizen, thuisverpleegkundigen en vaklui zoals bouwvakkers, loodgieters, … mensen die we alleen maar kunnen bedanken omdat ze zijn blijven werken in de afgelopen periode.
 • Voor degenen die thuis zijn gebleven tijdens de lockdown, is het minder vanzelfsprekend. Ze zijn banger om weer aan het werk te gaan.

Een van de succesfactoren is dan ook vertrouwen geven aan uw medewerkers.

In dit artikel lijsten wij enkele eenvoudige en haalbare adviezen op die geen fortuin vragen, wat belangrijk is in tijden waarin alle kosten onder de loep worden genomen.

De principes

 • De schoonmaak moet zo worden uitgevoerd dat het risico op mogelijke besmetting wordt voorkomen.
 • De schoonmaak wordt best georganiseerd wanneer uw personeel aanwezig is en moet m.a.w. zichtbaar gemaakt worden, dit kan een aanpassing betekenen van de huidige situatie.
 • Regelmatige kwaliteitsaudits kunnen uw personeel geruststellen.
 • Om de kosten te beperken, moet u de laagfrequente operaties tot het absolute minimum beperken. Hiermee kunt u budget vrijmaken voor desinfectiehandelingen.

Ook al is voorzichtigheid geboden, overdrijf niet. Blijf dus redelijk en onthoud dat alles wat u doet op het gebied van schoonmaken nooit de door de overheid opgelegde basisregels zoals social distancing en het regelmatig handenwassen vervangt.

 Desinfectiemiddelen

 • Gebruik producten op alcoholbasis (>65% en <85%).
 • Alternatief: bleekwateroplossingen.
  Op de website van de Algemene Pharmaceutische Bond (www.apb.be) vindt u hierover een document JAVEL_20_03_20.pdf.
  Opgelet een bleekwateroplossing kan o.a. textiel aantasten en is schadelijk voor het milieu.
 • Ten slotte kunnen quaternaire ammoniumproducten worden gebruikt als er geen andere oplossing beschikbaar is. Ze zijn echter niet altijd even effectief als de eerste twee opties.

Aandacht: voor regelmatige schoonmaak volstaan normale schoonmaakproducten.

Schoonmaakmateriaal

 • Vraag uw serviceprovider om enkel stofzuigers met een absoluutfilter.
 • Vraag uw serviceprovider om schoonmaakproducten niet rechtstreeks op oppervlakken te spuiten, omdat dit een aërosoleffect veroorzaakt. Het schoonmaakmiddel moet op de werkdoek worden gespoten of gebruik voorgeïmpregneerde doekjes

 Voordat u opnieuw opstart

 • Pas op voor Legionella.
  Controleer na een lange periode van stilstand uw sanitaire voorzieningen. Zie het document van Mensura (www.mensura.be) over “Heropstart sanitaire installaties…”.
 • Tijdens de lockdown zou het kunnen dat stof zich heeft afgezet op oppervlakken. Een eerste schoonmaak is vaak nodig om het stof te verwijderen.
 • Plaats handdesinfectiestations op strategische plaatsen, maar zet er een melding bij dat regelmatig handenwassen belangrijk blijft.
 • Laat daar waar mogelijk deuren open staan of plaats een 3D-geprinte ellebooghendel. Er bestaan afdrukplannetjes voor de 3D-printer: https://www.materialise.com/en/hands-free-door-opener/technical-information
 • Stimuleer het gebruik van trappen, zodat de bezettingsgraad van liften afneemt.

De « nieuwe » regelmatige schoonmaak

 • Pas de bestaande schoonmaakprogramma’s aan in functie van de bezettingsgraad.
 • Herbekijk het schoonmaakprogramma voor de reiniging van trappen en trapleuningen als u het gebruik ervan stimuleert.
 • Desinfecteer contactpunten: Er bestaan lijsten die de belangrijkste contactpunten opsommen. Desinfecteer contactpunten regelmatig, maar herinner uw personeel eraan dat niets het gewone handenwassen kan vervangen.
 • Wat met douches en/of toiletten: Eén dagelijkse desinfectiebeurt zou moeten volstaan.

 Stel uw werknemers gerust door regelmatig audits te laten uitvoeren

 

Voor meer informatie over audits kan je contact opnemen met QUALIPSO: bdd@qualipso.be +32 2 351 44 92

 

Download in het nederlands

Download in het engels

//]]>