QUALIPSO Groenvoorzieningen en buitenomgevingen

Bijstand bij de aankoop en het beheer van onderhoudsdiensten voor groenvoorzieningen bij ondernemingen en overheden

QUALIPSO hanteert een unieke aanpak en verleent klanten bijstand bij de aankoop en het beheer van onderhoudsdiensten voor groenvoorzieningen en de buitenomgeving rondom gebouwen. QUALIPSO adviseert en stelt concrete technologische oplossingen voor zodat klanten:

  • hun onderhoudsstrategie voor groenvoorzieningen en rondom gebouwen kunnen bepalen (plantaardige en minerale oppervlakken);
  • de resultaten en kwaliteit van de diensten kunnen evalueren;
  • de kosten voor het beheer en het onderhoud van groenvoorzieningen onder controle kunnen houden.

Waarom het onderhoud van groenvoorzieningen beheren?

Het wordt voor ondernemingen steeds belangrijker om hun groenvoorzieningen goed te beheren en te onderhouden om de volgende reden:

  • Merkimago en visitekaartje van de onderneming;
  • Welzijn, een aangename werkomgeving en betere werkomstandigheden voor werknemers;
  • Inzetten op duurzame ontwikkeling: beperken of weren van meststoffen en pesticiden,     aanplantingsbeheer in het kader van de exploitatie van lage-energiegebouwen, nieuwe     architectuurtechnieken (groendaken, groengevels,…)

Wanneer roept u onze hulp in?

Ons dienstenpakket omvat de volgende diensten:

  • Behoeftebepaling, opstelling van het bestek, selectie van dienstverlener;
  • Kwaliteitscontrole, verbetervoorstellen, nieuwe aanplantingen;
  • Contractbeheer: beheer en opvolging van planning en geleverde diensten;
  • Deskundig advies.

De toegevoegde waarde van QUALIPSO :

Van behoeftebepaling tot contractbeheer, een goed groenbeheer omvat heel wat verschillende aspecten: netheid, onderhoud van minerale oppervlakken en planten, verdelging van parasieten, bewatering, … IPSO neemt al die aspecten voor zijn rekening en volgt bovendien de kwaliteit van nabij op, zodat u zich kunt concentreren op wat echt telt.
//]]>