Cookiebeleid

 

1.     Algemene bepalingen

Het bedrijf maakt gebruik van cookies en andere soortgelijke technologieën, zoals tags en pixels, om de gebruikerservaring van geregistreerde bezoekers en klanten (hierna: de gebruiker) op de website onder de domeinen te optimaliseren volgende:

https://www.qualipso.be

De specifieke doeleinden van het gebruik van cookies worden gedetailleerd omschreven in artikel 3.

 

2.     Cookie-identificatie

2.1. Een cookie is een klein bestand dat op het apparaat van de gebruiker wordt opgeslagen. Het stelt het bedrijf in staat om het apparaat van de gebruiker te identificeren en maakt het gebruik van verschillende functies van de website mogelijk, inclusief de verbinding met het gebruikersaccount.

2.2. Tijdens het eerste bezoek van de gebruiker op de website, wordt een meldingsbalk op de eerste pagina weergegeven om de gebruiker op het bestaan ​​van cookies te wijzen en hem de mogelijkheid te bieden zijn bezoek voort te zetten op de website zonder cookies uit te schakelen, hetzij om de website te verlaten, hetzij om de website te blijven bezoeken door een of meer cookies te deactiveren.

2.3. Als de gebruiker geen cookies wenst te ontvangen, kan hij de browserinstellingen wijzigen van het apparaat waarmee hij de website bezoekt. Als de gebruiker de website bezoekt zonder de instellingen van zijn browser te wijzigen, wordt hij geacht de ontvangst van alle cookies op de website te accepteren. De gebruiker moet er rekening mee houden dat de gebruikerservaring en/of de functionaliteit van de website niet optimaal zal zijn/niet optimaal zal werken zonder cookies.

3.      Rechtvaardiging van de behandeling

3.1. Het bedrijf voert elke verwerking van persoonsgegevens uit in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over de verwerking van persoonsgegevens. Het vrije verkeer van dergelijke gegevens zoals gedefinieerd in het privacy beleid van de website. De gebruiker aanvaardt ook dat het bedrijf toegang heeft tot de via cookies verzamelde gegevens en dat het bedrijf deze gegevens registreert. De registratie van of toegang tot deze informatie vormt een verwerking van persoonsgegevens om de doelstellingen te bereiken die zijn gedefinieerd in dit cookiebeleid en in het privacy beleid.

3.2. De gebruiker van de website kan te allen tijde en gratis zijn toestemming intrekken door cookies te deactiveren en een schriftelijk verzoek daartoe te sturen naar:

info@qualipso.be

 

4.     Rechten van de gebruiker

In overeenstemming met het privacy beleid heeft de gebruiker te allen tijde het recht op toegang en correctie van de gegevens die hem betreffen en die door middel van cookies zijn verzameld. Het heeft ook het recht om zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van deze gegevens en/of overdracht van deze gegevens aan derden met als doel het promoten van producten en diensten. De gebruiker kan ook vragen om correctie of verwijdering van onnauwkeurige of onvolledige persoonlijke gegevens of gegevens die niet langer relevant zijn. De gebruiker heeft ook het recht om het bedrijf te vragen om het wissen van zijn persoonlijke gegevens of de beperking van hun behandeling, evenals het recht om zich te verzetten tegen de behandeling en het recht op overdraagbaarheid van de gegevens.

 

5.     Bewaartijd

Het bedrijf bewaart de persoonlijke gegevens van de gebruiker verwerkt via cookies gedurende de periode waarin de website of daaropvolgende versies ervan met dezelfde persoonlijke gegevens online zijn. De bewaartermijn voor persoonsgegevens die worden verwerkt via cookies van derden wordt bepaald door het beleid over de bescherming van de privacy van de betreffende cookies.

 

6.     Claims

De gebruiker heeft altijd het recht om een ​​klacht in te dienen over datalekken of vermeende schending van de bescherming van zijn privacy door het gebruik van cookies door het bedrijf bij de Belgische Autoriteit voor gegevensbescherming via de volgende coördinaten:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Adres: Rue de la Presse 35, 1000 Brussel

Tel.: +32 (0) 2274 48 00

E-mail:                  contact@apd-gba.be

Website:              https://www.autoriteprotectiondonnees.be

 

7.     Artikel 7 – Cookies van derden

Potentiële vertrouwde partners plaatsen advertenties op de website en registreren soms ook cookies op het apparaat van de gebruiker die de website heeft bezocht. Gebruikers moeten het privacy beleid van de bovengenoemde bedrijven raadplegen als ze willen weten hoe deze bedrijven cookies gebruiken en al dan niet hun toestemming geven voor hun privacy beleid.

8.     Gebruikte soorten cookies

8.1. Het bedrijf gebruikt twee soorten cookies: permanente cookies en sessiecookies. Een permanent cookie wordt gegenereerd zodra de gebruiker is ingelogd met een account. De volgende keer dat de gebruiker de website op hetzelfde apparaat bezoekt, zal het permanente cookie het bedrijf de gebruiker laten herkennen als een bestaande gebruiker, zodat de gebruiker zich niet meer elke keer hoeft aan te melden om de site te bekijken website.

8.2. Een sessie-cookie wordt gebruikt om een ​​specifiek bezoek aan de website te identificeren. Sessiecookies vervallen na een korte periode of zodra de gebruiker de browser sluit waardoor hij de website heeft bezocht.

8.3. Het bedrijf kan andere technologieën zoals Adobe Flash gebruiken om het functionele equivalent van een cookie op het apparaat van de gebruiker te plaatsen.

8.4. Het bedrijf kan cookies genereren wanneer de gebruiker de website bezoekt of cookies kunnen worden gegenereerd door andere websites of services die deze inhoud uitvoeren op de pagina die door de gebruiker op de website wordt bekeken (cookies van derden ) .

 

9.     Doeleinden van cookies

9.1. De cookies die het bedrijf gebruikt, geven informatie over het tijdstip van de dag waarop de gebruiker de website bezoekt en de voorkeuren van de gebruiker. Het bedrijf gebruikt ook cookies om de gebruikerservaring op de website te verbeteren. Cookies maken interacties met de website veiliger en sneller. Ze helpen ervoor te zorgen dat de gebruikerservaring overeenkomt met de persoonlijke instellingen van de gebruiker.

 

9.2. Het bedrijf gebruikt cookies voor verschillende doeleinden:

  • Verificatie

Het bedrijf gebruikt cookies om te weten wanneer de gebruiker is ingelogd, zodat de juiste informatie op het scherm kan worden weergegeven en de gebruiker kan profiteren van een gepersonaliseerde gebruikerservaring.

  • Veiligheid

Het bedrijf gebruikt cookies om de beveiligingsfuncties van het bedrijf te ondersteunen of te activeren en om het bedrijf te helpen schadelijke activiteiten te detecteren.

  • Voorkeuren, functies en services

Het bedrijf gebruikt cookies om de taal- en communicatievoorkeuren van de gebruiker te kennen en om de gebruiker te helpen bij het invullen van formulieren op de website. Cookies bieden ook inhoud en functies op maat van de gebruiker.

  • Diensten, analyse en onderzoek

Het bedrijf gebruikt cookies om informatie te verzamelen over de diensten van de website en over plug-ins die wereldwijd beschikbaar zijn. Het bedrijf gebruikt ook cookies om producten, functies en diensten te begrijpen, te verbeteren en te analyseren, ook wanneer de gebruiker de website bezoekt vanaf andere websites, applicaties of apparaten, zoals een website. Apparaat dat niet het eigendom is van de gebruiker of een mobiel apparaat (smartphone of tablet).

//]]>