IPSO, een door BELAC-geaccrediteerd controle-organisme.

De onpartijdigheid, de onafhankelijkheid en de integriteit van onze controles worden gegarandeerd door de accreditatie die aan QUALIPSO toegekend werd op 19 januari 2010 door BELAC onder nummer 388-INSP.

Een netheidscontrole is absoluut noodzakelijk bij een schoonmaakcontract.

Het voordeel van de methodologie van een QUALIPSO geaccrediteerde BELAC-controle borgt de betrouwbaarheid van de resultaten.

De geaccrediteerde controles kunnen gebruikt worden als sanctioneringsmiddels of als een middel tot voortdurende kwaliteitsverbetering.

Wij kunnen uw medewerkers ook opleiden om deze webtool te gebruiken.

Contacteer ons

//]]>