Lastenboek

De voorbereiding van de aanbesteding, het opmaken van een volledig lastenboek aangepast aan de noden van de klant.

QUALIPSO helpt u volgende vragen te beantwoorden:

  • Hoe kan ik mijn schoonmaakequipe professionaliseren?
  • Welke prestaties moet intern worden gehouden en welke extern?
  • Welke voordelen zijn er verbonden aan de aanbesteding?
  • Hoe kan ik de verwachtte kwaliteit en service bekomen?
  • Voldoen de huidige prestaties nog steeds aan uw verwachtingen?
  • Wordt de schoonmaakplanning gerespecteerd?

 

Lastenboek « Schoonmaak en glaswas »

De gebouwgegevens (meetgegevens) worden ingevoerd in de CASH-module (beheermodule) en laat toe om makkelijk en heel volledig een kwantitatieve en financiële offerte in te voeren en weer te geven.

Op basis van deze gegevens, wordt de technische beschrijving en de prijstabel opgemaakt. Dit maakt een budgettaire precisie tot op lokaalniveau of per raam mogelijk. De klant kan daarna bepaalde punten aan zijn wensen aanpassen.

Het lastenboek beschrijft de technische verplichtingen die worden opgelegd voor de schoonmaak en de glaswas.

  • Een middelenverplichting: met ander woorden het bedrijf zal de verplichting hebben een minimaal aantal uren uit te voeren zoals voorzien in zijn prijslijst.
  • Een resultaatsverbintenis: m.a.w. dat naast het respect voor de contractueel voorziene uren en het respect voor de administratieve verbintenissen, het bedrijf er ook wordt aan gehouden om goed te werken (in de zin van de kwaliteit van de prestatie)!
  • Verplichting tot het algemeen respecteren van de administratieve regels, m.a.w. het bedrijf zal de verplichting hebben om dat wat contractueel voorzien werd daadwerkelijk uit te voeren. Deze verbintenis omvat een « Service Level Agreement (SLA) », verder gedefinieerd.

Onze opdracht omvat de hele missie, gaande van de ontvangst van de offertes, de kwalitatieve en kwantitatieve analyse en de selectie van de aanbieder in samenspraak met de klant.

//]]>