Beheer van de periodieke schoonmaaktaken

Het beheer van periodieke taken en uit te voeren werken op aanvraag is belangrijk.

Het betreft hier gespecialiseerde werken die meermaals per jaar worden uitgevoerd zoals:

  • Glaswas
  • Onderhoud van soepele vloerbedekkingen
  • Grote schoonmaak van de parking

Deze werken dienen nauwkeurig opgevolgd te worden omdat deze bijdragen tot het behoud van de schoonmaakkwaliteit.

Bovendien vereisen deze werkzaamheden vaak de inzet van gespecialiseerd personeel waarbij de evaluatie van deze taken specifieke vakkennis vraagt.

De toegevoegde waarde van QUALIPSO :

Onze experten staan u bij voor de planning, de evaluatie en de validatie van de periodieke werken door de inzet van o.a. IPSO CASH:
  • Het versturen van een herinnering voor aanvang van de interventie
  • De aanbieder valideert de prestatie na het beëindigen ervan
  • Aanvaarding of weigering door onze experten na uitvoering en na controle
U betaalt dus enkel voor de werken die effectief uitgevoerd zijn !
//]]>