Contractbeheer

Van de evaluatie van de calculatie tot de werfoptimalisatie.

flash7QUALIPSO beschikt over gespecialiseerde software voor contractbeheer, QUALIPSO CASH met als doel een integraal contractbeheer. Speciaal ontwikkeld om te beantwoorden aan de noden van beheerders, laat dit systeem toe om alle contractgegevens te centraliseren en aan te passen in functie van de wijzigingen van het gebouwenpark.

Via internet kan deze software ter beschikking worden gesteld van onze klanten.

Het is een onmisbare hulp om zo goed mogelijk de bepalingen uit het lastenboek te beheren.

Service Level Agreements vervolledigen het kwalitatieve beheer van het contract door de observatie van de kwaliteit en de organisatie.

QUALIPSO CASH module voor contractbeheer

De module voor contractbeheer volgt de hele levenscyclus van een contract. Aan het begin start men over het algemeen met een aanbesteding (met geïntegreerde berekeningsmodule). Vervolgens, wanneer het contract is opgemaakt, neemt de contract opvolgingsmodule het contractbheheer over voor de looptijd van het contract. Op het einde van het contract kan er een nieuwe aanbesteding worden uitgestuurd en herbegint de cyclus

De toegevoegde waarde van QUALIPSO :

  • Na de implementatie van het nieuwe contract, besparingen realiseren
  • Contract monitoring en financieel beheer voor 3 jaar
  • Zoeken naar optimalisaties (voor een equivalent van 1 tot 2 % per jaar)
  • Driejaarlijkse heronderhandelingsprocedure (beperkte indexatie)
  • Lagere interne beheerskosten (beheerscontrole, kwaliteitscontrole en interne operationele opvolging,…)
//]]>