Bacteriologische controles

«Een op het eerste gezicht schoon oppervlak kan een broeihaard zijn van bacteriën»

Precies daarom ontwikkelde QUALIPSO een unieke, geïntegreerde aanpak voor het controleren van de netheid en hygiëne in lokalen, waarbij BELAC* -geaccrediteerde visuele controles (vlekken, aanwezigheid van stof, …) worden gecombineerd met gerichte bacteriologische controles.

Screening van microbiologische verontreiniging op de werkplaats

Doel van onze dienstverlening

De microbiologische verontreiniging bepalen door kwantificering van het totale aerobe kiemgetal voor bacteriën, enterobacteriën, gisten en schimmels.

Sanitaire voorzieningen, kantines, kleedkamers en andere openbare ruimten zijn hotspots voor bacteriën.

Wanneer roept u onze hulp in?

Afgezien van de wettelijke voorschriften** kunt u van deze nieuwe dienst gebruikmaken:

  1. Om de deugdelijkheid en doeltreffendheid van het schoonmaakprogramma te evalueren, onder meer met het oog op een duurzame schoonmaakstrategie;
  2. Om de naleving van de protocollen voor het schoonmaken en ontsmetten van kritieke oppervlakken te valideren (bijv. de opvolging van kleurencodes);
  3. Om de netheidsgraad van gevoelige uitrustingen en inrichtingen te meten;
  4. Om na te gaan of de hygiënevoorschriften stipt worden nageleefd (onder meer in het kader van GHP)

Hoe verloopt de contrôle?

BacterioProgressControlNL

Van de keuze van de bemonsteringsprocedure tot het opstellen van het analyseverslag over de eigenlijke staalname, QUALIPSO begeleidt u bij iedere stap.

Indien gewenst verlenen wij eveneens ondersteuning bij het voorstellen van de resultaten aan uw interne klanten.


* Bij de uitvoering van de controles zijn de onpartijdigheid, onafhankelijkheid en integriteit van QUALIPSO gewaarborgd dankzij onze BELAC-accreditatie nr. 388-INSP van 19 januari 2010.

** In het kader van de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemers hebben de IDPBW (en het CPBW) de opdracht om advies te verlenen over de hygiëne op de arbeidsplaats (KB 27.03.1998, art. 5 §6). Iedere verbeteringsmaatregel moet door een gedetailleerde risicoanalyse voorafgegaan worden.

//]]>