Administratief en financieel beheer

100% begeleiding

Een schoonmaakcontract beheren kan erg complex zijn. Dit omdat de schoonmaak bijvoorbeeld wordt uitgevoerd in meerdere gebouwen of wanneer het aantal te onderhouden m² groot is.

Het is dus van het allergrootste belang om alle benodigde informatie te centraliseren om een goed beheer en het respecteren van administratieve en financiële afspraken mogelijk te maken.

Informatie centraliseren is één ding: ze beheren, ze up tot date houden en het contract optimaliseren is een ander iets.

Daarom kan QUALIPSO de administratieve en financiële opvolging voor de klant organiseren. Met behulp van de tool QUALIPSO CASH realiseert onze beheerder o.a. volgende missies:

  • Een budget invoeren per kostenpost in functie van de offertes van de leveranciers (schoonmaakbedrijven);
  • Op periodieke basis een voorfacturatie maken van de prestaties van het schoonmaakbedrijf voor de afgelopen maand;
  • Indien nodig, aanleveren van een detail per post en per uitgevoerd prestatie;
  • Op aanvraag de wijzigingen die een invloed hebben op het eindfactuurbedrag weergeven; Dit detailoverzicht kan filters op datum bevatten;
  • De planning integreren van de geplande periodieke schoonmaaktaken;
  • Werken in regie, niet voorzien in het contract, invoeren;
  • Bijlagen aan het contract toevoegen na wijzigingen aan het contract;
  • Gebouwgegevens wijzigen; met eveneens de mogelijkheid nieuwe lokalen en/of gebouwen in te voeren tijdens het lopende contract (met automatische aanpassingen van de prijzen per kostenpost);
  • De mogelijkheid om creditnota’s aan te maken om niet-uitgevoerde prestaties te compenseren of bij onvoldoende aflevering van schoonmaakkwaliteit;
  • Een dasboard aanleveren met een overzicht van de reële uitgaven t.o.v. het totaalbudget;

 

De toegevoegde waarde van QUALIPSO :

Dankzij dit gecentraliseerd en integraal beheer, controleert u uw budget en verlicht u uw interne medewerkers van zware en moeilijker te beheersen administratieve en operationele taken.
U kan zich bezig houden met wat belangrijk is !
//]]>